PAGING SYSTEMS FOR RETAIL

Wireless paging systems are a perfect match to other hardware solutions used at points of sale.

Providing wireless devices to employees will ensure fast and convenient communication, which will shorten customer service time. Depending on the size and offer of the store, we can deliver several solutions that will optimize the work of the staff. The LRS system is dedicated to managers, cashiers, warehousemen, security guards and employees of particular departments.

BENEFITS

komunikat trafia bezpośrednio do zainteresowanych

The message goes directly to whom it may concern

skrócenie czasu i podwyższenie jakości obsługi Klientów

Shortening the time and increasing the quality of customer service

szybka komunikacja pomiędzy pracownikami bez wzgledu na ich lokalizację w sklepie

Fast communication between employees regardless of their location in the store

zapobieganie utracie klienta, który potrzebuje fachowej wiedzy doradców, aby zdecydować sie na zakup

Preventing the loss of a client who needs expert knowledge of advisors to decide to buy

możliwość kontroli pracowników oraz ich czasu reakcji na wezwanie

The ability to control employees and their response time to a call

oszczędności dzięki mniejszej liczbie zatrudnionych pracowników - większa wydajność pracy

Savings thanks to fewer employees - greater work efficiency

przyjemniejsza atmosfera podczas zakupów – dyskretne powiadamianie personelu eliminuje wzywanie przez system dzwonków lub głośników (np. komunikaty „Obsługa do działu alkoholi”)przyjemniejsza atmosfera podczas zakupów – dyskretne powiadamianie personelu eliminuje wzywanie przez system dzwonków lub głośników (np. komunikaty „Obsługa do działu alkoholi”)

A more pleasant shopping experience - discrete staff messaging eliminates calling the system ringtones or speakers (eg "Service to the alcohol department")

urządzenie może być dedykowane osobie w konkretnej strefie sklepu (np. sklepy odzieżowe – przebieralnie, sklepy spożywcze/markety – drzwi dla dostawców lub kasa)

The device can be dedicated to a person in a specific shop zone (e.g. clothing stores - changing rooms, grocery stores / supermarkets - suppliers' doors or cash register)

komunikat trafia bezpośrednio do zainteresowanych

The message goes directly to whom it may concern

skrócenie czasu i podwyższenie jakości obsługi Klientów

Shortening the time and increasing the quality of customer service

szybka komunikacja pomiędzy pracownikami bez wzgledu na ich lokalizację w sklepie

Fast communication between employees regardless of their location in the store

zapobieganie utracie klienta, który potrzebuje fachowej wiedzy doradców, aby zdecydować sie na zakup

Preventing the loss of a client who needs expert knowledge of advisors to decide to buy

możliwość kontroli pracowników oraz ich czasu reakcji na wezwanie

The ability to control employees and their response time to a call

oszczędności dzięki mniejszej liczbie zatrudnionych pracowników - większa wydajność pracy

Savings thanks to fewer employees - greater work efficiency

przyjemniejsza atmosfera podczas zakupów – dyskretne powiadamianie personelu eliminuje wzywanie przez system dzwonków lub głośników (np. komunikaty „Obsługa do działu alkoholi”)przyjemniejsza atmosfera podczas zakupów – dyskretne powiadamianie personelu eliminuje wzywanie przez system dzwonków lub głośników (np. komunikaty „Obsługa do działu alkoholi”)

A more pleasant shopping experience - discrete staff messaging eliminates calling the system ringtones or speakers (eg "Service to the alcohol department")

urządzenie może być dedykowane osobie w konkretnej strefie sklepu (np. sklepy odzieżowe – przebieralnie, sklepy spożywcze/markety – drzwi dla dostawców lub kasa)

The device can be dedicated to a person in a specific shop zone (e.g. clothing stores - changing rooms, grocery stores / supermarkets - suppliers' doors or cash register)